Publication
Title
Het proces van zelfevaluatie als hefboom voor interne kwaliteitszorg in het basisonderwijs
Author
Language
Dutch
Publication
Antwerpen : CBL, 2002
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 10.07.2013
To cite this reference