Publication
Title
Wie wind zaait...: een poging tot exemplariteit via een herdachte lerarenopleiding
Author
Language
Dutch
Source (book)
Begeleid zelfstandig leren: afl. 2 / Petegem, van, Peter [edit.]
Publication
Mechelen : Wolters Plantyn, 2002
ISBN
90-301-1583-1
Volume/pages
p. 81-104
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference