Publication
Title
Meerwaarde en knelpunten van leeftijdsgrenzen in Vlaamse regelgeving en hun effect op oudere personen: eindrapport
Author
Language
Dutch
Publication
Antwerpen : UFSIA, Vakgroep Welzijn en de Verzorgingsstaat , 2002
Volume/pages
305 p.
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference