Publication
Title
15 jaar historiografie van de Vlaamse beweging: taalwetgeving en staatshervorming
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Wetenschappelijke tijdingen op het gebied van de Vlaamse beweging
Publication
1993
Volume/pages
(1993) , p. 7-20
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 15.07.2021
To cite this reference