Publication
Title
De mens als symbolisch wezen, of waarom mensen geloven
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Zandschrift: contactblad voor het jusititiepastoraat
Publication
2002
Volume/pages
7 :3 (2002) , p. 33-38
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 15.07.2021
To cite this reference