Publication
Title
Geloof geeft vrijheid te leven: sluiten religie en eigen verantwoordelijkheid elkaar uit? Over Frits Florin, Geloven als noodweer: het begrip 'het religieuze' bij S. Kierkegaard
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Centraal weekblad
Publication
2002
Volume/pages
50:34(2002), p. 8
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Review 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 19.07.2013
To cite this reference