Publication
Title
Geloof geeft vrijheid te leven: sluiten religie en eigen verantwoordelijkheid elkaar uit? Over Frits Florin, Geloven als noodweer: het begrip 'het religieuze' bij S. Kierkegaard
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Centraal weekblad
Publication
2002
Volume/pages
50 :34 (2002) , p. 8
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 15.07.2021
To cite this reference