Publication
Title
Kinderen op de grens van sociaal en fiscaal beleid: een evaluatie van de kinderbijslag en het belastingkrediet voor kinderen
Author
Language
Dutch
Source (book)
Armoede en sociale uitsluiting: jaarboek 2002 / Vranken, Jan [edit.]
Publication
Leuven : Acco, 2002
ISBN
9033451824
Volume/pages
p. 215-232
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference