Publication
Title
Algemene inleiding op het thema 'Participatie, sociale cohesie en burgerschap'
Author
Language
Dutch
Source (book)
Participatie, sociale cohesie en burgerschap: leerlingen, ouders en leerkrachten betrekken bij het schoolbeleid: postconferentie boek naar aanleiding van de Expertenconferentie van 28 november 2001, gehouden in het Egmontpaleis te Brussel
Publication
Brussel : 2002
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 15.07.2021
To cite this reference