Publication
Title
H.C.F. Schoordijk: Onverschuldigde betaling en ongerechtvaardigde verrijking in driepartijenverhoudingen
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen, 1931, currens
Publication
Antwerpen : 2000
ISSN
1782-3463
Volume/pages
(2000/2001) , p. 680
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 04.03.2024
To cite this reference