Title
H.C.F. Schoordijk: Onverschuldigde betaling en ongerechtvaardigde verrijking in driepartijenverhoudingenH.C.F. Schoordijk: Onverschuldigde betaling en ongerechtvaardigde verrijking in driepartijenverhoudingen
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Research group
Business and Law
Publication type
review
Publication
Antwerpen,
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Volume/pages
(2000/2001), p. 680-
ISSN
1782-3463
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)