Publication
Title
De UNIDROIT-Conventie betreffende internationale zakelijke rechten op roerend uitrustingsmaterieel: een laatste strohalm voor de Belgisch luchtvaartindustrie?
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 2002
ISSN
1782-3463
Volume/pages
(2001/2002), p. 637-639
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 15.07.2021
To cite this reference