Publication
Title
De gevolgen can de actio pauliana en haar band met de ongerechtvaardigde verrijking
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor Belgisch burgerlijk recht. - Brussel, 1987, currens
Publication
Brussel : 2001
ISSN
0775-2814
Volume/pages
(2001) , p. 569-584
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 26.06.2021