Publication
Title
Verslag van het debat over het preadvies "Eigendomsvoorbehoud" van Prof. P.L. Nève op de jaarvergadering van de Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijking d.d. 15 december 2000 te Den Haag
Author
Language
Dutch
Source (book)
Jaarboek Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijking
Publication
Deventer : Kluwer , 2001
Volume/pages
p. 91-109
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 26.06.2021