Publication
Title
Exotica in het jezuïetentoneel van de Zuidelijke Nederlanden
Author
Language
Dutch
Source (book)
Vreemden vertoond: opstellen over exotisme en spektakelcultuur in de Spaanse Nederlanden en de Nieuwe Wereld. - Leuven, 2002
Publication
Leuven : Peeters, 2002
ISBN
90-429-1247-2
Volume/pages
p. 67-102
IR - Boek naar hoofdstuk
Van lvd naar work
Vreemden vertoond : opstellen over exotisme en spektakelcultuur in de Spaanse Nederlanden en de Nieuwe Wereld
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 23.12.2015
To cite this reference