Publication
Title
Veertig jaar afstuderen of Streuvels: bibliografie van de aan de Belgische universiteiten voorgelegde licentiaatsverhandelingen en doctoraatsdissertaties over (het werk van) Stijn Streuvels, 1956-1996
Author
Language
Dutch
Source (book)
Streuvels en zijn biografen: jaarboek van het Stijn Streuvelsgenootschap / Thomas, Piet [edit.]
Publication
Tielt : Lannoo , 2001
ISBN
90-209-4415-0
Volume/pages
p. 249-262
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference