Publication
Title
Determinanten voor de plaats van palliatieve zorg: een focusgroeponderzoek
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Nederlands tijdschrift voor palliatieve zorg. - Utrecht, 2000 - 2009
Publication
Utrecht : 2003
ISSN
1567-4282
Volume/pages
3 :4 (2003) , p. 93-101
Note
Studie in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid en Pensioenen
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 15.07.2021
To cite this reference