Publication
Title
Meerwaarde en knelpunten van leeftijdsgrenzen in Vlaamse regelgeving en hun effect op oudere personen
Author
Language
Dutch
Source (series)
Wetenschappelijke monografie , 11
Publication
Brussel : Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap , 2003
Volume/pages
92 p.
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 15.07.2021
To cite this reference