Publication
Title
Farmaco-economische aspecten van pneumokokkenvaccinatie voor ouderen: literatuurreview van kosten-effectiviteitsanalyses naar invasieve pneumokokken
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Nederlands tijdschrift voor geneeskunde. - Amsterdam
Publication
Amsterdam : 2002
ISSN
0028-2162
Volume/pages
146 :18 (2002) , p. 855-859
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 15.07.2021
To cite this reference