Publication
Title
Recente dialectologische en naamkundige ontwikkelingen in het Nederlands-Nederduits grensgebied tussen Emmerik en Emden
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Toponymie en Naamkunde
Publication
2001
Volume/pages
73(2001), p. 207-223
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference