Publication
Title
Recente ontwikkelingen in dialect en omgangstaal in het westelijk Rijnland
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Jaarboek van de Vereniging voor Limburgse Dialectologie en Naamkunde
Publication
2002
Volume/pages
4(2002), p. 29-44
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 10.07.2013
To cite this reference