Publication
Title
Preventieve ontwikkelingsbegeleiding: aandacht voor de vroege ouder-kindrelatie ter bevordering van de kinderontwikkeling
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Signaal: journaal van Vormingsdienst SIG
Publication
2002
Volume/pages
41 (2002) , p. 28-34
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 15.07.2021
To cite this reference