Publication
Title
Bevoegdheidsrechtelijke knelpunten bij de procedure en de administratieve dienst inzake de Vlaamse gewestbelastingen
Author
Language
Dutch
Source (book)
Jaarboek lokale en regionale belastingen 2001-2003
Publication
Brugge : Die keure , 2003
ISBN
90-5958-085-0
Volume/pages
p. 225-252
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 26.06.2021