Publication
Title
De implicaties van de "international accounting standards" voor de Belgische wetgeving met betrekking tot de geconsolideerde jaarrekening
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift financieel recht. - Antwerpen, 2001 - 2011
Publication
Antwerpen : 2001
ISSN
1378-4331
Volume/pages
2(2001), p. p. 117-132
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference