Publication
Title
Neerlegging en openbaarmaking van geconsolideerde gegevens: wettelijk kader en empirische toets
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Praktijkgids voor de jaarrekening
Publication
2001
Volume/pages
8 :2 (2001) , p. 74 p.
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 15.07.2021
To cite this reference