Title
Een onderzoek naar de graad van overtreding van de wet inzake neerlegging van de jaarrekening van NV's en BVBA's: spelenondernemingskarakteristieken een rol?Een onderzoek naar de graad van overtreding van de wet inzake neerlegging van de jaarrekening van NV's en BVBA's: spelenondernemingskarakteristieken een rol?
Author
Faculty/Department
Faculty of Applied Economics
Research group
Faculteit Toegepaste Economische Wetenschappen
Publication type
article
Publication
Source (journal)
Kwartaalschrift Accountancy & bedrijfskunde
Volume/pages
24(1999):4
1
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle