Publication
Title
Een onderzoek naar de graad van overtreding van de wet inzake neerlegging van de jaarrekening van NV's en BVBA's: spelenondernemingskarakteristieken een rol?
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Kwartaalschrift Accountancy & bedrijfskunde
Publication
1999
Volume/pages
24 :4 (1999)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference