Publication
Title
Het Belgisch Afrika-beleid
Author
Language
Dutch
Source (book)
Proceedings: voordrachtencyclus 2de semester 2002 / Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie
Publication
Brussel : 2003
Volume/pages
p. 61-71
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference