Publication
Title
Methodologische aspecten van de schatting van investeringen in immateriële activa door de Vlaamse/Belgische bedrijven
Author
Language
Dutch
Source (series)
CESIT-paper , 2002/04
Publication
s.l. : 2002
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 15.07.2021
To cite this reference