Publication
Title
Project Gender Budgeting: rapport final/eindrapport
Author
Language
Multilingual
Publication
Luik : 2002
Volume/pages
117 p.
Note
Rapport opgemaakt in het kader van de opdracht uitgevoerd voor de FOD Arbeid, Tewerkstelling en Gelijke Kansen
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 26.06.2021