Publication
Title
De mantel der liefde? Intrahuishoudelijke allocatie: een theoretische benadering en gevalstudie voor Zuid-India
Author
Language
Dutch
Source (book)
Economie feministisch bekeken: tweespraak vrouwenstudies
Publication
Brussel : VUBPress , 2001
ISBN
978-9054872979
Volume/pages
p. 77-114
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 26.06.2021