Publication
Title
Marokko: het waterbeleid in Marokko: afzetkansen voor de Belgische firma's
Author
Language
Dutch
Source (series)
BDBH-landenstudie , 2001:7
Publication
Brussel : Belgische Dienst voor Buitenlandse Handel , 2001
Volume/pages
106 p.
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 26.06.2021