Publication
Title
Waardecreatie voor aandeelhouders door Belgische beursgenoteerde bedrijven: een empirisch onderzoek naar prestatiemaatstaven
Author
Language
Dutch
Source (book)
Stakeholder synergie: congresboek 25ste Vlaams Wetenschappelijk Economisch Congres / Peeters, L. [edit.]
Publication
s.l. : Garant , 2002
ISBN
90-441-1244-9
Volume/pages
p. 175-214
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference