Publication
Title
Fonologie, morfologie en leren spellen: een crosslinguïstisch psycholinguïstisch onderzoek
Author
Language
Dutch
Source (book)
Fonologische kruispunten. - Gent, 2003
Source (series)
Studies op het gebied van de Nederlandse taalkunde / Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde [Gent] - Gent; 2
Publication
Gent : KANTL, 2003
ISBN
90-72474-49-X
Volume/pages
p. 199-231
IR - Boek naar hoofdstuk
Van lvd naar work
Fonologische kruispunten
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference