Publication
Title
Het onderscheid tussen een gebruik en een gebruikelijk beding in het contractenrecht: (noot onder arrest van het Hof van Cassatie van 9 december 1999)
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 2002
ISSN
1782-3463
Volume/pages
(2001/2002) , p. 990-992
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 15.07.2021
To cite this reference