Title
De buitengerechtelijke ontbindingsverklaring van wederkerige overeenkomsten wegens wanprestatie door het Hof van cassatie aanvaard: (noot onder arrest van het Hof van Cassatie van 2 mei 2002)
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
annotation
Publication
Antwerpen ,
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Volume/pages
(2002/2003) , p. 503-506
ISSN
1782-3463
vabb
c:vabb:139274
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle