Publication
Title
De buitengerechtelijke ontbindingsverklaring van wederkerige overeenkomsten wegens wanprestatie door het Hof van cassatie aanvaard: (noot onder arrest van het Hof van Cassatie van 2 mei 2002)
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 2002
ISSN
1782-3463
Volume/pages
(2002/2003) , p. 503-506
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 15.07.2021
To cite this reference