Title
De contractuele versus de reglementaire rechtsverhouding tussen openbarenutsbedrijven en hun gebruikers, en de rechterlijke toetsing van de in die rechtsverhouding gehanteerde exoneratieclausules: (noot onder arrest van het Hof van Cassatie van 4 december 2000)
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
annotation
Publication
Antwerpen ,
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Volume/pages
(2002/2003) , p. 1578-1583
ISSN
1782-3463
vabb
c:vabb:139276
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle