Publication
Title
De contractuele versus de reglementaire rechtsverhouding tussen openbarenutsbedrijven en hun gebruikers, en de rechterlijke toetsing van de in die rechtsverhouding gehanteerde exoneratieclausules: (noot onder arrest van het Hof van Cassatie van 4 december 2000)
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen, 1931, currens
Publication
Antwerpen : 2003
ISSN
1782-3463
Volume/pages
(2002/2003) , p. 1578-1583
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference