Publication
Title
De civielrechtelijke aansprakelijkheid van de bisschop voo rhet optreden van zijn priesters en pastorale mederwerk(st)ers
Author
Language
Dutch
Source (book)
Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid van de diocesane bisschop / Martens, K. [edit.]
Publication
Leuven : Peeters , 2003
ISBN
9042912758
Volume/pages
p. 81-101
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference