Publication
Title
De betaling door middel van de elktronische overdracht van geldmiddelen
Author
Language
Dutch
Source (series)
Recht en praktijk , 33
Publication
Mechelen : Kluwer , 2003
ISBN
90-5928-263-9
Volume/pages
168 p
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference