Publication
Title
Didactische mogelijkheden van ICT in het vreemde-talenonderwijs: CALL op en naast het web
Author
Language
Dutch
Source (book)
ICT en onderwijsvernieuwing: aflevering 3
Publication
Mechelen : Wolters-Plantyn , 2003
ISBN
9030115823
Volume/pages
p. 7-42
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference