Publication
Title
Discriminatie op grond van seksuele geaardheid voor en na Amsterdam (HvJ 17 februari 1998)
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Mensenrechten : jaarboek van het Interuniversitair Centrum Mensenrechten. - Antwerpen, 1993 - 2002
Publication
Antwerpen : 2000
ISSN
1372-4665
Volume/pages
(2000) , p. 191-200
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference