Publication
Title
Ondernemingsgroepen en interne kapitaalmarkten: een literatuuroverzicht
Author
Abstract
Ondernemingsgroepen komen overal ter wereld voor maar de opvatting, het doel en de werking ervan kunnen heel uiteenlopend zijn. Met deze paper willen we een overzicht geven van de bestaande literatuur over ondernemingsgroepen, met specifieke aandacht voor Europese en voor Belgische ondernemingsgroepen. Veel voorkomend bij deze laatste is de aanwezigheid van referentieaandeelhouders. Een belangrijke categorie van referentieaandeelhouders bij Europese groepen zijn de holdingmaatschappijen. Op hun beurt kunnen deze de spil vormen van de interne kapitaalmarkt binnen de groep. De toegang tot deze interne kapitaalmarkten, die één van de gevolgen is van het behoren tot een ondernemingsgroep, kan een belangrijke impact hebben voor de groepsleden. We gaan dan ook dieper in op de mogelijke waardecreatie of waardevernietiging door een interne kapitaalmarkt.
Language
Dutch
Source (series)
Research paper / Faculteit TEW UFSIA-RUCA ; 2003:12
Publication
Antwerpen : UA , 2003
Volume/pages
24 p.
Full text (open access)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 15.07.2021
To cite this reference