Publication
Title
Michel Gauchet en de onttovering van de wereld: de betekenis van de religie voor de transformaties van de westerse cultuur
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor filosofie / Hoger Instituut voor Wijsbegeerte [Leuven] - Leuven, 1962, currens
Publication
Leuven : Hoger Instituut voor Wijsbegeerte , 2003
ISSN
1370-575X
Volume/pages
65 (2003) , p. 323-353
ISI
000184330300006
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
External links
Web of Science
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 16.12.2021