Publication
Title
Gelijkheid in het arbeidsrecht: gelijkheid zonder grenzen?
Author
Language
Dutch
Source (series)
Cahiers Vereniging voor arbeidsrecht
Publication
Antwerpen : Intersentia , 2003
ISBN
90-5095-305-0
Volume/pages
363 p
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference