Publication
Title
Verbeurdverklaring van vermogensvoordelen: een volte face van het Hof van Cassatie?
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor strafrecht : jurisprudentie, nieuwe wetgeving en doctrine voor de praktijk. - Gent
Publication
Gent : 2002
ISSN
1379-4930
Volume/pages
(2002) , p. 37-39
Note
Noot onder Cass. 29 mei 2001
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference