Publication
Title
Samen op weg naar de toekomst
Author
Language
Dutch
Source (series)
Jaarverslag / Belgische Technische Coöperatie , 1999
Publication
Brussel : 2000
ISBN
90-76883-01-7
Volume/pages
144 p.
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification Error report