Publication
Title
Een optimaal economisch beleid voor België en zijn gewesten volgens de multipele effectiviteitsanalyse
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Documentatieblad
Publication
1999
Volume/pages
59 :5 (1999) , p. 3-24
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference