Publication
Title
Een optimaal economisch beleid voor België en zijn gewesten volgens de multipele effectiviteitsanalsye
Author
Language
Dutch
Source (series)
Working paper / RUCA, Faculteit Toegepaste Economische Wetenschappen , 99/7
Publication
Antwerp : RUCA , 1999
Volume/pages
30 p.
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 15.07.2021
To cite this reference