Publication
Title
Leopold Willem en het Jezuïetentoneel in de "Provincia Flandro-Belgica"
Author
Language
Dutch
Source (book)
Krijg en kunst : Leopold Willem (1614-1662), Habsburger, landvoogd en kunstverzamelaar. - Bilzen, 2003
Publication
Alden Biesen : Historisch Studiecentrum Alden Biesen v.z.w., 2003
ISBN
90-805606-4-2
Volume/pages
p. 65-70
IR - Boek naar hoofdstuk
Vivat vivat Leopuldus, mecenatus nostri muntificentissime: het muziekmecenaat van Leopold Willem in Brussel / Stryckers, Piet. - Alden Biezen, 2003
De gitaarvirtuoos van zijn tijd: Francesco Corbetta: Varij scherzi di sonate per la chitara Spagnola (...) libro quarto / Stryckers, Piet. - Alden Biezen, 2003
De eerste opera in de Nederlanden: Ulisse all'Isola di Cire: dramma musicale / Stryckers, Piet. - Alden Biezen, 2003
Spektakel met een politieke boodschap: le balet du monde, accompagné d'une comédie en musique (...) / Stryckers, Piet. - Alden Biezen, 2003
Van lvd naar work
Krijg en kunst : Leopold Willem (1614-1662): Habsburger, landvoogd en kunstverzamelaar
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference