Publication
Title
Leopold Willem en het Jezuïetentoneel in de "Provincia Flandro-Belgica"
Author
Language
Dutch
Source (book)
Krijg en kunst : Leopold Willem (1614-1662), Habsburger, landvoogd en kunstverzamelaar. - Bilzen, 2003
Publication
Alden Biesen : Historisch Studiecentrum Alden Biesen v.z.w. , 2003
ISBN
90-805606-4-2
Volume/pages
p. 65-70
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference