Publication
Title
Multi-level governance in de praktijk: naar een efficiënte aanpak van het Belgische Europa-beleid
Author
Language
Dutch
Source (series)
PSW-papers , 2003:1
Publication
Antwerpen : Universiteit Antwerpen , 2003
Volume/pages
26 p.
Full text (open access)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference