Publication
Title
Het Belgische optreden tijdens de Europese Conventie: onderdeel van een nieuw buitenlands beleid?
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Internationale spectator / Nederlands Genootschap voor Internationale Zaken ['s-Gravenhage] - 's-Gravenhage, 1947 - 2014
Publication
's-Gravenhage : 2003
ISSN
0020-9317
Volume/pages
57:9(2003), p. 415-419
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference