Publication
Title
Omzetting, toepassing en toepassingscontrole van het Europees beleid in België: naar een structurele toepassing van de wijze waarop België zijn Europese verplichtingen nakomt
Author
Language
Dutch
Source (series)
Reeks modernisering van de overheidsinstellingen
Publication
Gent : Academia Press , 2003
ISBN
90-382-0446-9
Volume/pages
315 p.
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference