Publication
Title
Beknopt verslag naar aanleiding van het Ontwerpverslag over een betere verspreiding van Europese films op de interne markt en in de kandidaat-lidstaten (2001/2342 INI), (Europees Parlement, Commissie Cultuur, Jeugd, Onderwijs, Media en Sport; rapporteur Luckas Vander Taelen)
Author
Language
Dutch
Publication
Gent : Universiteit Gent, Werkgroep Film- en Televisiestudies , 2001
Volume/pages
10 p.
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference